referendum 
hlas lidu
Proč my? 

Hlavním cílem hnutí REFERENDUM je vytvořit důstojnou, svrchovanou a neutrální společnost, která se řídí principy přímé demokracie. Kde zákony jsou platné pro všechny bez výjimky stejně, kdy přímá demokracie s sebou nese povinnosti a odpovědnost všem rovným dílem. Chceme silnou, bezpečnou, neutrální a konkurenceschopnou zemi, ve které právo se rozhodnout bude základním pravidlem.


Jsme tu pro vás

Václav sogel

předseda

sekretariat@hnutireferendum.cz
Petr bílý

1. místo předseda

sekretariat@hnutireferendum.cz

Vaše podpora pomáhá vašemu právu se rozhodnout!

Naše finance jsou transparentní

Transparentní účet hnutí REFERENDUM - Hlas Lidu je vedený po číslem
účtu:  

programové cíle 

 1. Prosadit celostátní referendum ke všem otázkám společnosti v souladu se všeobecnou deklarací lidských prav, (např. výstup z EU a NATO).
 2. Zakotvit národní měnu Českou korunu a hotovost do ústavy.
 3. Zakotvit do ústavy, že základ státu je rodina, kterou tvoří muž, žena a děti.
 4. Zakotvit do ústavy právo odmítnutí se podílet na platu ústavních činitelů (secesi).
 5. Vyhlásit referendum k působení v dalších mezinárodních společnostech, které svou činností působí na důstojnost a svrchovanost České republiky (např. WHO), taktéž vyhlásit referendum k úmluvám a dohodám jak již přijatých, tak do budoucna vznikajících.
 6. Zavést přímou volbu politiků a soudců a jejich odvolatelnost.
 7. Zavést hmotně a trestně právní odpovědnost za politická rozhodnutí.
 8. Zavést odvolatelnost prezidenta.
 9. Zavést vodu, elektřinu do českých rukou.
 10. Oddělit moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, tuto mít pod veřejnou kontrolou a povinnost zástupců těchto orgánů se zpovídat veřejnosti.
 11. Odstranit kumulaci funkcí.
 12. Zavést stejné podmínky pro kandidáty na veřejné funkce, tak, aby se rovnaly možnosti každého občana k nejníže ekonomickému postavení ve společnosti
 13. Aktivně prosadit vyšetřování politických machinací, podvodů a činnosti od roku 1993 v rámci ČR, vyšetřit důvody zadlužování občanů ČR a následně požadovat trestně – hmotně odpovědnost od volených zástupců, kteří se hájili tzv. politickým rozhodnutím. Vyšetřit a zveřejnit důvody politických rozhodnutí v době Covidové – toto šetření vést veřejně ve veřejném zájmu s účastí veřejnosti na daném šetření a prosadit celostátní referendum o možnostech nápravy, propadnutí majetku a dalších možnostech.