Proč zachovat Českou korunu?

Změnou platebního prostředku z České koruny na EURO by Český národ pozbyl své národní měny a tím by pozbyl
své národní svrchovanosti, a to práva na vlastní měnu.

ZTRÁTA SAMOSTATNÉ MĚNOVÉ POLITIKY

Se vstupem do eurozóny a zánikem české koruny zanikne pravomoc České národní banky provádět autonomní měnovou politiku. Měnové prostředí v české ekonomice bude určováno rozhodnutími Evropské centrální banky, která musejí brát ohled na stav eurozóny jako celku. To se může jevit jako významné ochuzení nástrojů makroekonomické stabilizační politiky.

CO můžeme udělat v Našem kraji?

Dokumenty jsou připravené pro Moravskoslezský kraj. Jsou vloženy v PDF. Dokumentu pro případnou změnu dle Vašeho kraje zašleme na email. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na náš email:
info@hnutireferendum.cz