MÁME PRÁVO VYJÁDŘIT NÁŠ POLITICKÝ VALIDNÍ NÁZOR

KRAJSKÝM A MÍSTNÍM REFERENDEM KE ZMĚNĚ

Krajské i místní referendum nemá povahu pouze decizní, ale může mít povahu konzultativní, přičemž vyjádření občanů v konzultativním referendu lze vyjádřit politicky validně správný názor a zavázat orgány kraje, či obce, aby tento politicky validní názor hájily, vyjadřovaly se u kompetentních orgánu, popřípadě podávaly návrhy a připomínky.

SEZNAM KRAJŮ A OBCÍ, KDE JSme ZAPOČALI SBĚR PODPISŮ, PŘIDEJ SE ve své obci!

Podle krajů najdete podpisové archy, pokud své město nenajdete, můžete vytvořit přípravný výbor ve svém městě a obci. Nevíte jak to udělat? Můžete nás kontaktovat na emailu hnutí: info@hnutireferendum.cz a se vším Vám velice rádi poradíme. 
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj

Jaké máme otázky?

V rámci obci k vyhlášení konzultativního referenda máme stejné otázky, které jsou nejdůležitější pro nás občany, a to otázka k podpoře CELOSTÁTNÍHO referenda a zrušení daní z nemovitých věcí. 

1. Souhlasíte s tím, aby samosprávné orgány obce …………… učinily veškeré možné kroky k tomu, aby do Ústavy ČR (zák. č. 1/1993Sb., Ústava České republiky) byl vložen odst. č. 5 v článku 2 ve znění „Celostátní referendum vyhlásí prezident České republiky ke všem otázkám po vysbírání petice s kvorem 50 tisíc podpisů občanů České republiky“ a dále byl vložen bod l) v článku 62 ve znění „má povinnost vyhlásit celostátní referendum, nejpozději 90 dní od přijetí petice s odpovídajícím kvorem petentů.“

2. Souhlasíte s tím, aby samosprávné orgány obce …………… učinily veškeré možné kroky k tomu, aby byla zrušena daň z nemovitých věcí? 

Na výše uvedené jednoznačně položené otázky je možné odpovědět v místním referendu slovem „ano“ nebo slovem „ne“.  

Odůvodnění návrhu:

V souladu s nálezem a judikátem Ústavního soudu v návaznosti na Rozsudek Nejvyššího správního soudu smyslem a účelem místního referenda v povaze konzultativního referenda je zjistit politický validní názor občanů a zavázat orgány obce, aby učinily všechny možné kroky při vystupování na venek, k prosazení cíle vycházející ze smyslu položených otázek. Dále účelem tohoto referenda je zavázat orgány obce, aby hájily politický validní názor občanů, neboť obec se může k předmětné problematice vyjadřovat, podávat návrhy, či námitky a činit další kroky, neboť stanovisko výsledku referenda je v potřebě a v zájmu občanů vycházející z ust. §§ 2 a 35 zák. o obcích.

V rámci krajů k vyhlášení konzultativního referenda máme stejné otázky, které jsou nejdůležitější pro nás občany, a to otázka k podpoře CELOSTÁTNÍHO referenda a zrušení daní z nemovitých věcí.

1.  Souhlasíte s tím, aby samosprávné orgány …………………. kraje učinily veškeré možné kroky k tomu, aby do Ústavy ČR (zák. č. 1/1993Sb., Ústava České republiky) byl vložen odst. č. 5 v článku 2 ve znění „Celostátní referendum vyhlásí prezident České republiky ke všem otázkám po vysbírání petice s kvorem 50 tisíc podpisů občanů České republiky“ a dále byl vložen bod l) v článku 62 ve znění „má povinnost vyhlásit celostátní referendum, nejpozději 90 dní od přijetí petice s odpovídajícím kvorem petentů.“

2.  Souhlasíte s tím, aby samosprávné orgány …………… kraje učinily veškeré možné kroky k tomu, aby byla zrušena daň z nemovitých věcí? 

Na výše uvedené jednoznačně položené otázky je možné odpovědět v krajském referendu slovem „ano“ nebo slovem „ne“.

Odůvodnění návrhu:

Tak jak v souladu s nálezem a judikátem Ústavního soudu v návaznosti na Rozsudek Nejvyššího správního soudu smyslem a účelem místního referenda v povaze konzultativního referenda je zjistit politický validní názor občanů a zavázat orgány obce, tak i orgány kraje mohou učinit všechny možné kroky při vystupování na venek, k prosazení cíle vycházející ze smyslu položených otázek. Dále účelem tohoto referenda je zavázat orgány kraje, aby hájily politický validní názor občanů, neboť kraj má zákonodárnou inciativu a může se k předmětné problematice vyjadřovat, podávat návrhy, či námitky a činit další kroky, neboť stanovisko výsledku referenda je v potřebě a v zájmu občanů vycházející z ust. §§ 1 a 14 zák. o krajích.