rozdělení podle krajů níže

Zde budeme vkládat návrhy bodu pro zařazení bodu do programu, neboť  požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů, 

Moravskoslezský kraj