vzor pro postup na Krajích

Jak vyřešit naše problémy na úrovni kraje?

1. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem

2. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů,

3. Vyhlásit krajské referendum.

 

PROJEDNÁNÍ ZÁLEŽITOSTI – KVÓRUM POČTU PODPISŮ NA ARCHU

1000 oprávněných osob v kraji (ti co mohou volit)

 

KRAJSKÉ REFERENDUM – KVÓRUM POČTU PODPISŮ NA ARCHU

6% oprávněných osob v kraji (ti co mohou volit)


Návrh na odvolání hejtmana pro porušení zákona

VZOR dokumentu na změnu programu zasedání zastupitelstva kraje (vyjádření potřeb občanů)

VZOR NÁVRHU krajského REFERENDA