Vaše podpora nás posouvá dál

Děkujeme za podporu

Velmi si vážíme Vašeho rozhodnutí finančně podpořit naše politické hnutí REFERENDUM - Hlas Lidu.

Vaše finanční podpora v jakékoliv výši nám pomůže na naší cestě k získání politické gramotnosti občanů, propagaci přímé demokracie.

Zavazujeme se využít každou zaslanou korunu tím nejefektivnějším možným způsobem.

Chceme vrátit do politiky hlas lidu, právo se rozhodnout, a proto jsme připraveni být ve všem, co děláme, plně transparentní.


informace PRO ZASLÁnÍ FINANčního daru


Pro dary nižší jak 1000 kč zašlete na email: info@hnutireferendum.cz své údaje: jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště dárce. (údaje jsou nutné pro účetnictví, bez údajů Vám dar bude vrácen)

Transparentní účet hnutí REFERENDUM - Hlas Lidu:

2502745677 / 2010 

(proklikem na účet najedete na náhled transparentního účtu)

K daru v částce přesahující 1000 Kč je povinnost uzavřít písemnou smlouvu. Tuto si může stáhnout níže a vyplněnou zaslat na náš email: sekretariat@hnutireferendum.cz

Poučení: Do zprávy pro příjemce napište jasně a zřetelně, že se jedná o DAR. Při daru nad 1000 Kč vyplývá pro dárce povinnost sepsat písemnou darovací smlouvu, tuto lze zaslat na email. 
Poučení: Zasláním příspěvku na náš transparentní účet, nebo zasláním darovací smlouvy na náš email, či do sídla hnutí, popřípadě prostřednictvím datové schránky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje najdete zde na naších webových stránkách níže. 

Ochrana osobních údajů (hnutireferendum.cz)


Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024 
2502782232 / 2010

Zrušené transparentní účty:


Výroční zprávy: 
2023
https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2023/dumferenre
2024
Zprávy o financování kampaní: 
Zde zveřejňujeme nejpozději 3 dny před volbami seznam osob, které financovaly nebo se zavázaly financovat kampaň a dále do 90ti dnů od vyhlášení výsledku voleb zprávu o financování kampaně.