Přidej se k zákonnému odporu proti who a pandemické smlouvě

STOP mzp who

Nikdo se nás neptal ! REFERENDUM nebylo ! Politici ve svých slibech a programech mlčeli o přijetí tzv. "pandemické smlouvy" a změn v rámci IHR ! Neboť media mlčí, my občané vyjádříme svůj politický validní názor v souladu s naší ochranou dle článku 6 Ústavy ČR. Nemlč, postav se za své práva a svobody !
Níže si můžete stáhnout vzorový dokument ve verzi *.pdf, pokud máte zájem o verzi world, tak nás kontaktujte na emailu hnutí: info@hnutireferendum.cz